5% korting op je eerste aankoop: Gebruik de code: E-Ride

Privacybeleid

Bij E-ride.shop nemen we uw persoonlijke privacy serieus en beseffen we dat u privacy en veiligheid verwacht voor al uw persoonlijke informatie. We begrijpen de noodzaak om gevoelige informatie over u te beschermen en te beveiligen, en we hanteren strikte normen en procedures om misbruik van uw informatie te voorkomen.

Wij raden u aan deze privacyverklaring (de "Privacyverklaring") zorgvuldig te lezen om te begrijpen welke informatie wij verzamelen en wat wij ermee doen.

E-Ride.shop Inc. en haar filialen en dochterondernemingen (gezamenlijk "E-ride.shop," "ons," "onze," of "wij") zijn verantwoordelijk voor uw informatie. Deze privacyverklaring is van toepassing op onze website in de Europese Unie ("E-Ride.shop Site" of "Site"). Wanneer u onze site bezoekt en gebruikt, erkent u dat u deze privacyverklaring hebt gelezen en begrepen en dat u geen bezwaar hebt tegen onze verwerkingsactiviteiten.

Uw E-ride.shop Gegevensverantwoordelijke: Uw gegevensverantwoordelijke is het bedrijf dat beslist hoe en waarom uw gegevens gebruikt worden, en voor inwoners van de EU is dit E-ride.shop Inc.

Deze privacyverklaring beschrijft hoe E-ride.shop informatie en gegevens verzamelt, beschermt, gebruikt en openbaar maakt die verzameld en gecreëerd worden tijdens uw toegang tot en gebruik van de E-ride.shop site, producten en diensten, en tijdens uw interacties met E-ride.shop via telefoon, post of onze fysieke vestigingen. Het legt ook uit wat uw rechten zijn, die kunnen verschillen afhankelijk van waar u zich bevindt.

Op bepaalde momenten van uw interactie met de site kunnen bepaalde externe dienstverleners die door E-ride.shop in dienst zijn genomen ("dienstverleners") verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van informatie over u, uw interacties met de site, uw voorkeuren, uw instellingen of andere algemene informatie. Op andere momenten zult u verschillende gegevens aan een dienstverlener moeten verstrekken om gebruik te kunnen maken van de diensten van E-ride.shop, zoals, maar niet beperkt tot, het doen van een aankoop, het financieren van een aankoop, het solliciteren naar een baan of het meedoen aan een wedstrijd. Deze Privacy Verklaring zal de gevallen aangeven waarin uw informatie wordt verzameld, doorgegeven of opgeslagen door een Service Provider, en in dergelijke gevallen zal uw informatie onderworpen worden aan de voorwaarden en een privacy beleid van die Service Provider. Zie het gedeelte "Toegang tot uw informatie" hieronder voor meer informatie over onze dienstverleners.
Toepassingsgebied
Deze privacyverklaring is van toepassing op informatie die wij verzamelen
- wanneer u de Site bezoekt.
- wanneer u uw informatie aan ons verstrekt op de Site.
- wanneer u een gebruikersprofiel op de Site aanmaakt of gebruikt.
- wanneer wij met u communiceren via e-mail en andere communicatie.
- via Service Providers waarmee wij samenwerken om onze diensten te leveren.
- op enige andere wijze tijdens uw gebruik van onze diensten.
Hoe wij uw informatie verzamelen
De enige persoonlijke informatie die wij over u verzamelen wordt door u vrijwillig verstrekt of zoals hieronder beschreven onder "Informatie verzameld via uw gebruik van de site". E-ride.shop verzamelt geen biometrische gegevens of gevoelige informatie over gezondheid, ras, geslacht of andere gegevens van speciale categorieën.

Informatie die we verzamelen. Als u via onze sites een aanvraag opent of indient, een account aanmaakt, zich abonneert op een dienst, zich inschrijft om marketingmateriaal te ontvangen, deelneemt aan wedstrijden, sweepstakes of promoties, of andere diensten ontvangt, kunnen wij u vragen om bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en postcode, en andere persoonlijk identificeerbare informatie ("persoonlijke informatie").

Wij nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat wij alleen om de informatie vragen die wij nodig hebben voor de doeleinden die staan vermeld in "Hoe wij uw informatie gebruiken".

Wij ondernemen ook stappen om ervoor te zorgen dat uw contactgegevens nauwkeurig, volledig, actueel en anderszins betrouwbaar zijn.

Wij zullen uw Persoonlijke Informatie alleen verzamelen en verwerken indien wij (a) uw toestemming verkrijgen, (b) een legitiem belang hebben bij het verzamelen en verwerken van de gegevens voor onze direct marketing doeleinden, of (c) indien vereist of toegestaan door de wet.

Wij kunnen de Persoonsgegevens die wij van u verzamelen periodiek aanvullen met persoonlijke of niet-persoonlijke informatie over u of een andere persoon die wij verkrijgen van bedrijven waarmee wij marketing- of andere zakelijke relaties onderhouden en andere bronnen van derden. Alle geaggregeerde informatie die is gekoppeld of kan worden gekoppeld aan uw Persoonlijke Informatie zal door ons worden behandeld als Persoonlijke Informatie onder deze Privacy Verklaring.

 

Kinderen jonger dan 16 jaar.Onze site is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar. Niemand onder de 16 jaar mag persoonlijke informatie verstrekken aan of op de Site. Als je jonger bent dan 16, gebruik of verstrek dan geen informatie op deze website of op of via een van de functies ervan/registreer je niet op de site, doe geen aankopen via de site, gebruik geen van de interactieve of openbare commentaarfuncties van deze site of verstrek geen informatie over jezelf aan ons, met inbegrip van je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of een eventuele schermnaam of gebruikersnaam die je gebruikt. Als we ontdekken dat we persoonlijke informatie hebben verzameld of ontvangen van een kind onder de 16 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, zullen we die informatie verwijderen. Als u denkt dat wij informatie van of over een kind jonger dan 16 jaar hebben, neem dan contact met ons op.

Betalingsinformatie. E-ride.shop verzamelt of bewaart geen betalingsinformatie. Wanneer u een bestelling plaatst voor een ebike of andere producten worden alle betalingen verwerkt via Mollie. Wanneer u betalingsinformatie verstrekt op deze site, wordt deze doorgegeven via het betalingsportaal van Mollie. Alle betalingsinformatie en transacties zijn onderworpen aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Mollie. Als er problemen zijn met het verwerken van een bestelling, zullen wij uw contactgegevens gebruiken om contact met u op te nemen om dergelijke problemen te verhelpen. Wij delen uw persoonlijke en financiële informatie niet met derden, behalve zoals gespecificeerd in deze Privacykennisgeving.


Informatie verzameld via uw gebruik van de site. Wij of een Service Provider kunnen gebruik maken van Site analytics tools of andere gelicentieerde technologieën van derden om informatie over u te verzamelen uit uw gebruik van deze Site. Deze informatie kan worden gecombineerd met andere informatie die u verkiest aan ons te verstrekken. Deze informatie kan ook worden samengevoegd tot geaggregeerde informatie over sitebezoekers en verkeer. Wij kunnen ook gebruik maken van analyse-instrumenten van derden om het gedrag van gebruikers te onderscheiden en te analyseren. Hier zijn de details van hoe we dit doen en de redenen waarom:
- Logbestanden. Wij of een Service Provider kunnen anonieme en technische informatie van uw computer verzamelen, met inbegrip van uw Internet Protocol adres, gegevens over uw computer of ander apparaat, het type browser of besturingssysteem dat uw apparaat gebruikt, de programma's, diensten en versie van software die u gebruikt, en het adres van een linking site, wanneer u een webpagina opvraagt tijdens uw bezoek aan de Site. Wij gebruiken deze informatie voor statistische doeleinden, om ervoor te zorgen dat onze pagina's op onze Site correct op uw computer verschijnen en functioneren, om te bepalen welke site u naar onze Site heeft verwezen, en om uw toegang tot onze Site te personaliseren of onze eigen analyses en onderzoeken uit te voeren om onze programma's, producten, diensten en inhoud te verbeteren. Wij maken gebruik van dienstverleners om informatie te verzamelen en te analyseren, en wij behouden ons het recht voor om in de toekomst te wijzigen welke dienstverleners deze informatie verzamelen en analyseren. Als u er niet mee akkoord gaat dat E-Ride.shop of haar dienstverleners uw anonieme en technische informatie verzamelen en gebruiken zoals beschreven in deze paragraaf, is uw keuze het gebruik van de site te staken of contact met ons op te nemen zoals beschreven onder "Beheer van uw persoonlijke informatie".
- Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of apparatuur worden opgeslagen wanneer u bepaalde online pagina's bezoekt en waarin uw voorkeuren worden vastgelegd.
- E-Ride.shop en onze dienstverleners gebruiken cookies om het gebruik van onze sites en online diensten te volgen. Cookies kunnen ook worden gebruikt om het verkeer te volgen, de Sites te verbeteren, de Sites gemakkelijker en/of relevanter te maken voor uw gebruik en de prestaties van onze advertenties op andere Sites te verbeteren. U kunt ervoor kiezen geen cookies te accepteren door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert of dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt. Het is echter mogelijk dat bepaalde functies van onze Sites of andere diensten niet werken als u cookies verwijdert of uitschakelt. Ga voor meer informatie over cookies en hoe u deze op uw computer kunt uitschakelen naar: https://www.consumer.ftc.gov/articles/0042-online-tracking.
- Webbakens. Sommige pagina's van onze de Site en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als web beacons (ook wel clear gifs, pixel tags en single-pixel gifs genoemd) waarmee wij of een Service Provider bijvoorbeeld gebruikers kunnen tellen die deze pagina's hebben bezocht of een e-mail hebben geopend en voor andere gerelateerde Site statistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van bepaalde Site inhoud en het verifiëren van systeem en server integriteit).
- Sociale netwerken. Indien u een van onze Sites bezoekt vanaf een sociale netwerksite (bijvoorbeeld Facebook of Twitter), of indien u er anderszins mee instemt uw account via een sociale netwerksite aan ons te koppelen, kunnen wij ook persoonsgegevens over u ontvangen van een dergelijke sociale netwerksite. Onze ontvangst van uw Persoonsgegevens via een sociale netwerksite valt onder de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de sociale netwerksite. Wij kunnen deze informatie bewaren bij de informatie die wij rechtstreeks van u verzamelen.

 

Informatie die wij offline verzamelen. Wij verzamelen informatie wanneer u een E-Ride.shop winkel bezoekt om een aankoop/betaling te doen, een registratieovereenkomst in te vullen, een rondleiding te volgen, een proefrit te maken op een ebike of een aanvraag in te dienen bij een dergelijke winkel. Dit kan omvatten:
- Uw persoonlijke contactgegevens, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
- Uw gevoelige persoonlijke informatie, zoals uw contact- en vrijgavegegevens voor noodgevallen, rijbewijsnummer en werkgeversinformatie.
- Uw financiële gegevens die nodig zijn om een betaling te verwerken.
- Video-opnamen van uw toegang tot en het verlaten van onze winkelshowroom.
- Informatie die offline door derden wordt verzameld om diensten te vergemakkelijken, zoals creditcard-, bank- of andere betalingsgerelateerde informatie.
Hoe wij uw informatie gebruiken
Wij gebruiken uw Persoonlijke Informatie voor de doeleinden zoals beschreven bij het verzamelen en om de interne werking en veiligheid van onze Site te beheren in overeenstemming met deze Privacykennisgeving. Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie ook gebruiken voor analytische en direct marketing doeleinden, zoals:
- Verzenden van periodieke e-mail- en nieuwsbriefberichten;
- Het bevestigen, verzenden en volgen van uw bestelling, inschrijving of registratie;
- Met u communiceren over uw bestelling, inschrijving of registratie;
- Reageren op vragen van klanten;
- Verzenden van enquêtes en andere mededelingen;
- Analyseren van voorkeuren, trends en statistieken;
- U te informeren over onze nieuwe producten, diensten en aanbiedingen; en
- u voorzien van andere informatie van en over E-Ride.shop.
Wij zullen alleen contact met u opnemen op manieren die verenigbaar zijn met uw communicatiekeuzes. Echter, zelfs als u zich heeft afgemeld voor het ontvangen van marketingcommunicatie van ons, kan het nodig zijn dat wij contact met u opnemen om vragen of problemen aan te pakken die specifiek zijn voor de diensten die u heeft aangevraagd.

Andere manieren waarop wij uw informatie kunnen gebruiken. Naast het specifieke gebruik en de hierboven beschreven doeleinden, kunnen wij informatie gebruiken die wij over u verzamelen of die u ons verstrekt, met inbegrip van persoonlijke informatie:
- Om onze Site en zijn inhoud aan u te presenteren.
- Om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u bij ons aanvraagt.
- Om u te laten deelnemen aan interactieve functies op onze Site of om u te informeren over wijzigingen van onze Site of producten of diensten die wij via onze Site aanbieden of leveren.
- Om u te voorzien van andere informatie van en over E-Ride.shop of een bedrijf of organisatie waarmee wij verbonden zijn.
- Om uw privacy te beschermen en deze Privacykennisgeving te handhaven;
- Als wij van mening zijn dat het nodig is om personen of entiteiten te identificeren, te contacteren of juridische stappen te ondernemen tegen personen of entiteiten die mogelijk schade veroorzaken aan u, aan E-Ride.shop of aan anderen.
- Om elk ander doel te vervullen waarvoor u uw informatie verstrekt.
- Om voorkeuren, trends en statistieken te analyseren.
- Om onze rechten en eigendommen te beschermen.
- Om te voldoen aan een wet, voorschrift, juridisch proces of gerechtelijk bevel.
- Voor elk ander doel met uw toestemming.
Wettelijke basis voor verwerking. Alle verwerking (d.w.z. gebruik) van uw Persoonsgegevens is gebaseerd op een van verschillende wettelijke voorwaarden. Over het algemeen zullen dit zijn:
- Uw toestemming (bijvoorbeeld voor het plaatsen van cookies die Persoonsgegevens verwerken, of voor marketing van onze externe partners). Wanneer wij uw toestemming nodig hebben, verzamelen wij deze door middel van een formulier waarin wij u informeren zodat u kunt beslissen of u al dan niet toestemming geeft;
- De uitvoering van ons contract met u (bijvoorbeeld om uw betalings- of verzendgegevens te verwerken om uw bestelling uit te voeren);
- het voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld wanneer wij informatie moeten verstrekken aan een rechtbank of een belastingdienst); en
- Onze legitieme belangen, op voorwaarde dat deze niet zwaarder wegen dan uw fundamentele rechten en vrijheden (bijvoorbeeld wanneer wij onze eigen direct marketing uitvoeren naar bestaande abonnees, met inachtneming van uw recht om dit te allen tijde uit te schakelen).


Perioden waarna wij uw persoonsgegevens zullen verwijderen: Wij gebruiken uw Persoonsgegevens alleen zolang het nodig is om elk van de in deze Privacyverklaring uiteengezette doeleinden te vervullen, waarna wij uw gegevens zullen verwijderen, tenzij wij de gegevens langer moeten bewaren om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

 

Toegang tot uw informatie
Wij delen, verkopen, verhuren of dragen uw persoonlijke informatie niet over anders dan zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Uw informatie is toegankelijk voor medewerkers van E-Ride.shop die getraind zijn om ons interne beleid voor het omgaan met persoonlijke informatie na te leven en u te helpen bij het uitoefenen van uw wettelijke rechten op uw persoonlijke informatie.
Dienstverleners kunnen ook toegang hebben tot uw persoonlijke informatie terwijl zij hun diensten uitvoeren. Wij eisen echter van alle Dienstverleners dat zij vertrouwelijkheidsnormen handhaven die commercieel redelijk zijn om de veiligheid van uw Persoonlijke Informatie te waarborgen.


Wij staan sommige Dienstverleners toe om ons te helpen met behavioral advertising door bepaalde informatie te verzamelen en te analyseren wanneer u onze Sites bezoekt (bijv. klikstroominformatie, browsertype, tijd en datum, aangeklikt of overgeschoven onderwerp). Deze dienstverleners gebruiken gewoonlijk een cookie of een webbaken van een derde partij om deze informatie te verzamelen. U kunt meer informatie vinden over opt-out van behavioral advertising door http://www.networkadvertising.org/choices of www.aboutads.info/choices/ te bezoeken.


Openbaarmaking van uw informatie. Wij zullen uw Persoonlijke Informatie of andere informatie alleen onthullen, verkopen of delen
- Aan dienstverleners. Wij kunnen Persoonlijke Informatie bekendmaken, verkopen of delen aan een of meer Dienstverleners waarmee wij een contract hebben gesloten om diensten aan ons te leveren of om de diensten aan te bieden die u bij ons hebt aangevraagd. Wij kunnen ook Persoonlijke Informatie bekendmaken aan één of meer Dienstverleners die geïnteresseerd zijn in het leveren van diensten of producten aan u. Wij controleren niet hoe deze Dienstverleners uw Persoonlijke Informatie gebruiken of openbaar maken.
- Aan Filialen. Wij kunnen sommige of al uw Persoonlijke Informatie doorgeven aan onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, joint ventures of andere bedrijven van de E-Ride.shop Groep waarover wij gezamenlijke zeggenschap hebben.
- Voor onze interne analyses en activiteiten. Wij kunnen Persoonlijke Informatie bekendmaken aan derden voor onze eigen interne statistische, ontwerp- of operationele doeleinden, zoals het schatten van de omvang van ons publiek, het meten van geaggregeerde verkeerspatronen en het begrijpen van demografische trends onder onze gebruikers. Het gebruik en de bekendmaking van uw Persoonlijke Informatie door deze derden is beperkt tot de uitvoering van dergelijke taken en onderworpen aan vertrouwelijkheid.
- Voor juridische en andere naleving. Wij kunnen Persoonsgegevens bekendmaken wanneer wij van mening zijn dat dit gepast is om: (a) de wet na te leven, (b) deze Privacykennisgeving of ons andere beleid of overeenkomsten af te dwingen of toe te passen, (b) onze rechten, eigendommen of veiligheid of die van onze gebruikers te beschermen, (c) onze gebruikers te beschermen tegen frauduleus, beledigend of onwettig gebruik van onze Site, of (d) als wij redelijkerwijs van mening zijn dat een noodsituatie met onmiddellijk gevaar voor de dood of ernstig lichamelijk letsel van een persoon bekendmaking van communicatie vereist of onverwijlde bekendmaking van gegevens rechtvaardigt.
- Als onderdeel van bedrijfsoverdrachten. Wij kunnen Persoonsgegevens bekendmaken als onderdeel van een fusie, overname, schuldfinanciering, verkoop van bedrijfsactiva of andere zakelijke transactie.
- Als samengevoegde informatie. Wij kunnen geaggregeerde, anonieme informatie delen of verkopen aan onze adverteerders, zakenpartners en andere derden die informatie over u bevat of daarop is gebaseerd. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om uw informatie te anonimiseren en te combineren met informatie van andere gebruikers, zodat uw identiteit niet direct kan worden achterhaald. Deze informatie kan door deze derden worden gebruikt voor marketing-, promotie- of statistische doeleinden. Wij beperken het gebruik van de geaggregeerde informatie door derden niet.
Beveiliging
Het is het beleid van E-Ride.shop om uw Persoonlijke Informatie volledig vertrouwelijk te behandelen. Wij gebruiken commercieel geschikte en redelijke waarborgen, zowel online als offline, om de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit te handhaven van de informatie die wij over u verzamelen. Wij handhaven fysieke, elektronische en procedurele veiligheidsmaatregelen om uw niet-openbare persoonlijke informatie te beschermen. Wij updaten en testen onze technologie om de bescherming van onze informatie over u te verbeteren en de integriteit van die informatie te waarborgen.


Wij onderwijzen onze werknemers over het belang van vertrouwelijkheid en privacy van de klant door middel van standaard werkprocedures en speciale trainingsprogramma's. Wij nemen passende disciplinaire maatregelen om de privacy van onze werknemers te handhaven.

 

Houd er echter rekening mee dat geen enkele overdracht van gegevens via het internet 100% veilig is. Hoewel wij redelijke maatregelen nemen om uw Persoonlijke Informatie te beschermen, kunnen wij niet garanderen dat onbevoegde derden deze maatregelen niet omzeilen of niet-openbare Persoonlijke Informatie niet voor oneigenlijke doeleinden gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het omzeilen van privacy-instellingen of beveiligingsmaatregelen op de Site of voor acties van derden. De veiligheid en beveiliging van uw informatie hangt ook van u af, en u bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord. Vergeet ook niet uit te loggen van uw account en uw browservenster te sluiten wanneer u klaar bent met uw bezoek. Dit is om ervoor te zorgen dat anderen geen toegang tot uw account kunnen krijgen, vooral als u een computer deelt met iemand anders of een computer op een openbare plaats gebruikt. Alle internetgebruikers moeten zorgvuldig omgaan met hun persoonlijke informatie.
Sites van derden en advertenties
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op informatie die door E-Ride.shop wordt verzameld. Wij kunnen vanaf onze websites links naar websites van derden aanbieden als service aan onze gebruikers, maar wij hebben geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy en het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van gegevens van websites van derden. Wanneer u op links klikt die u naar externe sites brengen, bent u onderworpen aan hun privacybeleid en -praktijken en niet aan de onze. Wij raden u aan het privacybeleid van dergelijke sites te lezen en te begrijpen voordat u hen informatie verstrekt.
Externe adverteerders of advertentienetwerken kunnen cookies of andere technologieën gebruiken op onze Sites voor verschillende doeleinden, waaronder het meten van de effectiviteit van hun advertenties en het analyseren en personaliseren van advertenties of andere inhoud die aan u wordt geleverd. Wij kunnen geen controle uitoefenen op de privacy en het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van gegevens door Sites van derden en het privacybeleid van dergelijke Sites kan verschillen van de Sites. Daarom raden wij u aan het privacybeleid van dergelijke sites te bestuderen en te begrijpen voordat u hen gegevens verstrekt.
Onze partners van derden omvatten momenteel (maar zijn niet beperkt tot): Google, Instagram, Facebook en Youtube.
Beheer van uw persoonlijke informatie
Afzien van communicatie. U kunt de communicatie die wij u sturen wijzigen of beperken door te klikken op de link "uitschrijven" onderaan onze e-mails. U kunt ook rechtstreeks contact met ons opnemen via contactinfo@e-ride.shop. Zorg ervoor dat u uw volledige naam, e-mailadres en postadres vermeldt en specifiek aangeeft welke informatie u niet wilt ontvangen. Als u wilt, kunt u een van de volgende verklaringen gebruiken in uw bericht aan ons:
- Ik ontvang liever geen reclame per e-mail, zoals updates over producten en diensten, speciale promoties of komende evenementen.
- Ik ontvang liever geen direct mail reclame, zoals periodieke catalogi en mailings over producten en diensten, speciale promoties of opkomende evenementen.
Uw rechten. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving kunt u als inwoner van de EU sommige of alle van de volgende rechten hebben met betrekking tot uw Persoonlijke Informatie:
- Om een kopie van uw Persoonsgegevens te verkrijgen, samen met informatie over hoe en op welke basis die Persoonsgegevens worden verwerkt;
- Om onjuiste Persoonsgegevens te corrigeren (met inbegrip van het recht om onvolledige Persoonsgegevens te laten aanvullen);
- Om uw Persoonsgegevens te wissen (in beperkte omstandigheden, wanneer ze niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt);
- Om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken wanneer:
- De juistheid van de Persoonsgegevens wordt betwist;
- De verwerking onwettig is maar u bezwaar maakt tegen het wissen van de Persoonsgegevens;
- Wij de Persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar deze nog wel nodig zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering;
- Om de verwerking aan te vechten die wij hebben gerechtvaardigd op basis van een legitiem belang (in tegenstelling tot uw toestemming, of om een contract met u uit te voeren);
- Om te voorkomen dat wij u direct marketing sturen;
- Om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (wanneer die verwerking gebaseerd is op uw toestemming);
- om bezwaar te maken tegen beslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking of profilering; en
- om een kopie te verkrijgen of in te zien van de passende waarborgen waaronder uw Persoonsgegevens worden overgedragen aan een derde land of internationale organisatie.

 

Voorwaarden. De EU aankoopvoorwaarden, gebruiksvoorwaarden en garantie van deze site en de E-ride.shop diensten regelen alle zaken die niet in deze Privacy Notice staan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring. We kunnen af en toe wijzigingen aanbrengen in deze mededeling om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen. Als we wijzigingen aanbrengen, wordt de herziene mededeling online geplaatst en wordt de datum van de nieuwste versie vermeld. Kom regelmatig terug, vooral voordat u ons persoonlijke informatie verstrekt, om de huidige reikwijdte van de mededeling te bepalen.
Contactinformatie
Als u nog vragen hebt over onze verzameling en het gebruik van uw persoonlijke informatie, of als u een van uw rechten op uw persoonlijke informatie wilt uitoefenen, of als u vragen hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op:

E-mail: info@e-ride.shop